שכונות, רחובות ואתרים

פרץ י. ל.

רחוב י.ל.פרץ ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' י.ל.ג. וסופו ברחוב פרוג.

הרחוב נקרא ע"ש יצחק לייבוש פרץ, נולד בשנת תרי"א - 1851 בזאמושץ, פולין. סופר, משורר, מאבות הספרות המודרנית בעברית וביידיש. רבים מסיפוריו הוצגו כמחזות.

נפטר בוארשה בשנת תרע"ה - 1915.
נמצא בשכונת