שכונות, רחובות ואתרים

צלח שלום

רחוב צלח שלום ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' ארבע ארצות וסופו ברח' עדיש שפיק.

צלח שלום, מהרוגי המלכות - העולה לגרדום בעירק בשנת 1948.
נמצא בשכונת עמישב