שכונות, רחובות ואתרים

פרידמן ילין

רחוב פרידמן ילין ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' זקן השומרים וסופו בדרך ללא מוצא.

ע"ש נתן פרידמן ילין מור, ממנהיגי לח"י לוחם למען חרות ישראל.
נמצא בשכונת עמישב