שכונות, רחובות ואתרים

אידלמן

רחוב אילדמן ישראל ממוקם בשכונת כפר גנים.

תחילתו ברחוב העצמאות וסופו ברחוב י"ד הבנים.

הרב ישראל אידלמן, סגן ראש העיריה (1982-1911) מטעם תנועת פועלי ארץ ישראל.
נמצא בשכונת כפר-גנים