שכונות, רחובות ואתרים

צה"ל

רחוב צה"ל ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' ז'בוטינסקי וסופו ברח' דגל ראובן.

ע"ש צבא ההגנה לישראל שמופקד על ביטחון הארץ. צה"ל הוקם בסערת מלחמת העצמאות ביום 31 במאי 1948. הוא איחד בתוכו את המחתרות השונות: ההגנה, האצ"ל והלח"י.צה"ל בנוי מהצבא הסדיר, צבא הקבע וצבא החובה, שבו משרתים כל אזרחי המדינה. צבא המילואים הכולל את כל המשתחררים מהשרות. צה"ל מאורגן בשלושה זרועות: יבשה, אויר וים, הפועלות בפיקודו של המטה הכללי.לצה"ל שלושה פיקודים מרחביים. כוחות היבשה כוללים את: חיל-רגלים, צנחנים, שריון, תותחנים, הנדסה, קשר ואלקטרוניקה, מודיעין, רפואה, חימוש, הגנה מרחבית, נח"ל ומשטרה צבאית.
נמצא בשכונת רמת ורבר