שכונות, רחובות ואתרים

צביק

רחוב צביק ממוקם בשכונת כפר גנים.

תחילתו ברח' פלדמן וסופו ברח' זליג בס.

ע"ש הרב בן ציון צביק, רבה של כפר-גנים וראש הרבנים ברבנות פתח-תקוה. נולד בשנת 1886. בעל השכלה תורנית וכללית. מייסד המוסד התורני בכפר גנים. יקיר פ"ת.
נמצא בשכונת כפר-גנים