שכונות, רחובות ואתרים

פקיעין

רחוב פקיעין ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' מזי"א וסופו ברח' גוש חלב.

פקיעין, עיירה בגליל העליון שהיה בו ישוב יהודי רצוף מאז חורבן בית שני. עפ"י המסורת הייתה המערה שליד הכפר מקום מחבואם של ר' שמעון בר-יוחאי ובנו אלעזר.
נמצא בשכונת קריית מטלון