שכונות, רחובות ואתרים

קרן קימת לישראל

תחילתו של רחוב קק"ל ברח' חפץ-חיים וסופו ברח' כץ.

קרן הקיימת לישראל נוסדה בשנת 1902 בהחלטת הקונגרס החמישי על פי הצעת פרופ' צבי הרמן שפירא בקונגרס הראשון, כדי לאסוף תרומות לרכוש בהן קרקעות בא"י לקניין נצחי לעם ישראל לשם התיישבות יהודים. החל משנת 1920, לפי החלטת הועידה הציונית בלונדון משמשת הקק"ל נושא הפוליטיקה הקרקעית של הציונות. קק"ל מחכירה אדמתה ל-49 שנים עם זכות הירושה והמסירה וחידוש החכירה. מלבד זה הקימה חוות ובתי ספר להכשרה חקלאית, תחנת נסיונות חקלאית, נתנה קרקע למחנות פועלים ועולים, שכונות עירוניות למאות יישובים חקלאים ולעשרות מפעלי תעשיה, מוסדות ציבוריים, האוניברסיטה, הטכניון. מלבד זה עסקה בייבוש ביצות בקרקעותיה, הספקת מים לשתיה לצרכי המשק ע"י חפירות בארות והקמת מכוני מים. נוטעת חורשות ויערות.
נמצא בשכונת