שכונות, רחובות ואתרים

פני מנחם

משעול "פני מנחם" ממוקם בשכונת עמישב דרום. המשעול מתחיל ברחוב מנחת שלמה ומסתיים ברח' קהלות יעקב.

ע"ש האדמו"ר מגור זצ"ל, גדול בתורה, מנהיג חסידות גור ויו"ר מועצת גדולי התורה שעל פיו ישק דבר ברוח ובחיי היום-יום.
נמצא בשכונת עמישב