שכונות, רחובות ואתרים

פנחסי יעקב

רחוב פנחסי ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו ברח' עין-גנים וסופו ברח' אפרתי.

רחוב פנחסי נקרא ע"ש פנחסי (פנחסוביץ).

פנחסי נולד באוקרינה בשנת 1879. עלה ארצה בעלייה השנייה בשנת תרס"ד-1904. היה פעיל בציבור הפועלים, השתתף באסיפה הכללית הראשונה של "פועלי-ציון". בעזרתו הודפס בשנת תרס"ו הגליון הראשון של הפועל הצעיר. היה ממייסדי עין-גנים וחבר בועד המושבה.
נמצא בשכונת עין-גנים