שכונות, רחובות ואתרים

קרן היסוד

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב הרמתי.

קרן היסוד - הקרן הלאומית והמוסד הכספי למימון פעילות הסוכנות היהודית. הקרן נוסדה בשנת 1921.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה