שכונות, רחובות ואתרים

קרימינצקי

רחוב קרימינצקי ממוקם בשכונת קרול.

תחילתו של רחוב קרימינצקי ברח' אורלוב וסופו ברח' הבנים.

ע"ש יוחנן קרימינצקי, תרם אדמה לקק"ל.

נמצא בשכונת קרול