שכונות, רחובות ואתרים

קרול יעקב

רחוב קרול ממוקם בשכונת קרול.

תחילתו של רחוב קרול ברח' אורלוב וסופו ברח' לילינבלום.

ע"ש יעקב קרול, חבר ועד המושבה, פרדסן (1881-1946).

יעקב קרול הגיע לפתח-תקוה בשנת 1906-תרס"ו ולקח על עצמו את ניהול פרדסו של אביו בן 40 הדונם ובתנאי שכל עובדיו יהיו יהודים, לכן זכה בכינוי "די ציוניסטישע בוארע" (הפרדסן היהודי).

יעקב ופולה רעייתו פתחו ביתם בפני כל פועלי פתח-תקוה, וכשאספו פועלי המושבה תרומות לפתיחת קלוב הפועלים, תרם יעקב סכום נכבד לטובת העניין.

בשנים של מלחמת הזקנים והצעירים שימש ביתו במה. הבית שימש כבית ועד לצעירי המושבה המתקדמים ובין הבאים אליו היו סופרים רבים.

הבית שירת את ענייני הציבור ומרפתו שימש את פעולות ההגנה.

בימי התורכים הסתתרו בו רבים מחברי השומר.

הבית הגדול בלט בצבעיו הכחולים, רהיטיו היו צנועים והובאו מרוסיה.


רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קרול

מידע נוסף

אישים