שכונות, רחובות ואתרים

קראוסמן מרדכי

רחוב קראוסמן ממוקם בשכונת הדר-גנים.

ע"ש קרואסמן מרדכי, ראש העיר לשעבר (1951).
נמצא בשכונת הדר גנים