שכונות, רחובות ואתרים

קפלנסקי שלמה

הרחוב ממוקם בשכונת נוה עוז.

תחילתו ברחוב הציר שור וסופו ברחוב האביב.

הרחוב נקרא ע"ש שלמה קפלנסקי. שלמה נולד בשנת תרמ"ד-1884 בביאליסטוק. היה עסקן ציוני סוציאליסטי. ממייסדי של"פועלי-ציון" באוסטריה. ממייסדי הברית העולמית "פועלי ציון" וראשיה, לוחם להתיישבות קיבוצית בארץ-ישראל ופעיל מוסדות ציוניים. שימש כמנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ומנהל הטכניון בחיפה משנת 1932.

נפטר בחיפה בשנת 1950.
נמצא בשכונת נוה-עוז