שכונות, רחובות ואתרים

פינקל

רחוב פינקל נתן צבי (הסבא מסלובודקה) ממוקם בשכונת עמישב. תחילתו ברחוב הרז"ה ומסתיים כרחו בללא מוצא.

ע"ש הרב נתן צבי פינקל זצ"ל (1927-1849, תר"ט-תרפ"ז) מראשי תנועת המוסר בליט"א, מייסד ישיבת "כנסת ישראל" בסלבודקה ובחברון.

נמצא בשכונת עמישב