שכונות, רחובות ואתרים

פינצי, הרב

רחוב פינצ'י ממוקם בשכונת הדר-גנים.

תחילתו ברח' דרך בגין וסופו ברח' הרב ניסים.

נקרא ע"ש הרב אברםה יעקב פינצ'י. נולד בתורכיה בשנת 1878 למשפחת רבנים. למד בבית מדרש תורה ועברית ונעשה לאחד הממוכשרים בהוראת השפה העברית בארץ הולדתו.

עלה לארץ בשנת 1925 והתיישב בפתח-תקוה, עסק בכתיבה ובניסוח מכתבים, בקשות ושטרי מכר. עזר לרבים בפתרון מצוקותיהם.

היה בין המתפללים ב"בית אברהם", שימש כנציג הספרדים במועצת העיר וכגבאי בבית הכנסת "בית ישראל".

נמצא בשכונת הדר גנים