שכונות, רחובות ואתרים

פינס

רחוב פינס ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברח' קלישר וסופו ברח'הנשיאים.
הרחוב נקרא ע"ש יחיאל מיכל פינס, מידידיה של פתח-תקוה. סופר ועסקן צבורי (1842-1913). הטיף לחיבת ציון דתית. ראה תיקון חיי היהודים בשנוי סדרי חייהם החברותיים והכלכליים והטיף לעבודת האדמה. מראשי משתתפי "הלבנון" וממבססי ההכרה הלאומית. ממייסדי "אוהל משה" ו"מזכרת משה" בירושלים, ממייסדי ומראשוני מתיישבי יהודיה ופתח-תקוה. ידיד ומגן לבילויים וממייסדי גדרה.
יצר גרעין הספריה הלאומית, ייסד כמה מוסדות, בית חולי רוח ובית יתומים בירושלים. ממחוללי תנועת הדיבור העברי בירושלים וממייסדי ועד הלשון. מפעילי החינוך העברי, ממייסדי הקהילה המאוחדת ביפו. חיבר ספרי לימוד בפיסקיה והליכות חיים.
נמצא בשכונת מפ"ם

מידע נוסף