שכונות, רחובות ואתרים

קלישר צבי הירש

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב אחד העם וסופו ברחוב הנרייטה סולד.

הרחוב נקרא ע"ש צבי הירש קלישר.

רב ועסקן מראשוני חובב"צ, נולד בשנת תקנ"ה - 1795 בגרמניה. 50 שנה שימש רב בטורן שלא על מנת לקבל פרס. ראה בשיבת העם לארצו אפשרות לקיום הדת והמצוות המעשיות התלויות בארץ. בספרו "דרישת ציון" בשנת 1861 הציע ארגון חברה לייסוד מושבות, ערים, לזרוע שדות ולנטוע כרמים, לארגן שמירה עברית, ייסוד בי"ס חקלאי. רעיונותיו השפיעו על משה הס והונחו כייסוד לחיבת ציון. בהשפעתו נוסדה אגודת חובב"צ הראשונה בפרנקפורט. תבע מכל ישראל חברים להרחיב עבודותיה בא"י וכתוצאה מזה נוסדה מקוה ישראל. שלח שליחים מיוחדים להטיף בערי גרמניה את רעיון יישוב א"י, ערך בעצמו מסעות תעמולה. נפטר בשנת תרל"ה - 1874. על שמו רחובות רבים בארץ וקיבוץ טירת צבי.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה

מידע נוסף