שכונות, רחובות ואתרים

קיש (הבריגדיר)

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו של רחוב קיש ברחוב קלישר וסופו ברחוב קורצ'ק.

הרחוב נקרא ע"ש קיש פרידריק הרמן בריגדיר, נולד בשנת תרמ"ח - 1883. במלחמת העולם הראשונה שימש כקצין בצבא הבריטי בכל החזיתות. חבר המשלחת הבריטית בועידת השלום בורסיל, ובועדה הצבאית של מדינות ההסכמה.בשנת 1922 עלה לא"י, נבחר להנהלה הציונית ובמשך 8 שנים כיהן כמנהל המחלקה המדינית ויושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים. בסיום שרותו בסוכנות פירסם יומן על א"י בשני כרכים על הפעולה המדינית שלו. בפרוץ המלחמה התגייס ועלה לדרגת בריגדיר, הצטיין וגילה גבורה רבה בכל המערכות במדבר המערבי עד כיבוש טוניס. לפנימותו אושרה העלאתו לדרגת מיור גנרל בצבא בנות הברית במזרחהתיכון. נהרג בשנת 1943 במלחמת העולם השנייה בטוניס.
נמצא בשכונת אחדות