שכונות, רחובות ואתרים

עתלית

רחוב עתלית ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו ברח' יסוד המעלה וסופו ברח' ראש פינה.

הרחוב מנציח את אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השני 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--