שכונות, רחובות ואתרים

קיבוץ גלויות

רחוב קבוץ גלויות ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו וסופו ברח'עין גנים.

קבוץ גלויות, שם סמלי.
נמצא בשכונת עין-גנים