שכונות, רחובות ואתרים

הענבל

רחוב הענבל ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' כורש המלך וסופו ברח' מנחם בגיל.

ענבל, לשון הפעמון.
נמצא בשכונת עמישב