שכונות, רחובות ואתרים

עמל

רחוב עמל ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' שנקר וסופו ברח' אפעל.

עמל, שם סמלי לעבודת ידיים.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף