שכונות, רחובות ואתרים

עמינוח

רחוב עמינוח נחמיה ממוקם בכפר אברהם.

תחילתו ברח' הגר"א וסופו ברח' יונה גרין.

ע"ש עמינוח נחמיה, לחם לעבודה עברית, חבר הועד הפועל של הפועל המזרחי (1896-1966).
נמצא בשכונת כפר-אברהם