שכונות, רחובות ואתרים

עמיאל, הרב

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה. תחילתו של רחוב עמיאל ברח' קלישר וסופו ברח' אורלנסקי.

ע"ש משה אביגדור עמיאל רב ועסקן, בשנת 1936 נבחר כרב ראשי בתל-אביב. עסקן ודבר של המזרחי.

נפטר בת"א בשנת 1945.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה