שכונות, רחובות ואתרים

עמוס

רחוב עמוס ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' הושע וסופו ברח' מוריה.

ע"ש עמוס, הנביא השלישי מתרי-עשר הנביאים. חי בימי עוזיהו מלך יהודה וירבעם מלך ישראל.
נמצא בשכונת שעריה