שכונות, רחובות ואתרים

עין גנים

רחוב עין גנים ממוקם בשכונת עין גנים.

תחילתו ברח' ירושלים וסופו ברח' סוקולוב.

רחוב עין גנים מנציח את מושב הפועלים עין-גנים שנוסד בתרס"ח- 1908. לאורכו של רחוב זה הוקמו בתי שלושים ואחד המתיישבים הראשונים. המתיישבים שמרו על עקרון העבודה העברית. המקום הפך מוקד משיכה לפועלים שהתכנסו במקום וערכו וויכוחים על בני-הארץ ועבודה עברית. בעין-גנים עבדו ראשי ומנהיגי הפועלים, ביניהם א.ד. גורדון. שחי בצריף ברחוב זה. קרבתו של המושב לפתח-תקוה וגידולה המהיר, הביאו לאיחודו של המושב עם העיר וכך הפך המושב לרחוב.
לאורכו של הרחוב מצויים בריכת-המים, בית-הכנסת- עין-גנים, בית העם, בית-הספר היסודי עין-גנים, וחטיבת הביניים-ברנר. ברחוב אנדרטת הבנים-לזכר חללי עין-גנים שנפלו במלחמת השחרור.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת עין-גנים