שכונות, רחובות ואתרים

עטייה עזרא

תחילתו ברח' רבי יהודה הנשיא ומסתיים בדרך מנחם בגין בשכונת הדר-גנים.

משעול זה נקרא ע"ש הרה"ג עטיה עזרא זצ"ל, ראש ישיבת "פורת יוסף" בירושלים במשך כיובל שנים, ומורה דרכה בשנים תרפ"ב-תש"ל.

נמצא בשכונת הדר גנים