שכונות, רחובות ואתרים

עזרא ונחמיה

רחוב עזרא ונחמיה ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' צפת וסופו ברח' הרב אלקלעי.

עזרא ונחמיה. עזרא כוהן וסופר, יסד את הכנסת הגדולה. נחמיה בנה את חומת ירושלים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת עמישב