שכונות, רחובות ואתרים

קופלמן אברהם

רחוב קופלמן ממוקם בשכונת נוה-גנים.

תחילתו של רחוב קופלמן ברח' יוסף לוין וסופו ברח' ישראל ושרה.

אברהם קופלמן ז"ל, שליח ועד המושבה של פתח-תקוה לתפוצות למען הבאת עולים חדשים למושבה.
נמצא בשכונת נוה-גנים