שכונות, רחובות ואתרים

קוגלמן תרזה

רחוב קוגלמן מתחיל ברחוב אסירי ציון.

ע"ש הגב' תרזה קוגלמן, מורה לאנגלית ועסקנית ציבור. עלתה לארץ מגרמניה בשנת 1939 והחלה ללמד בשנת 1941. מרכזת מקצוע האנגלית הראשונה בבית הספר ע"ש "ברנר" ויצקה את דפוסי ההוראה הנהוגים עד היום בהוראת השפה האנגלית. באישיותה בא לידי מימוש הטוב שבתרבות ה"יקית": דייקנות, יסודיות, קפדנות על פרט קטן כגדול, נאורות ופתיחות ושאיפה בלתי נלאית ללמוד, להשכיל ולהתפתח. תרזה קוגלמן לא היתה רק מורה מן השורה, אלא מורה שטבעה את חולתמה בנפש תלמידיה, והשפעתה הרוחנית חקוקה בלבם ומלווה אותם בדרך חייהם.
נמצא בשכונת קרול