שכונות, רחובות ואתרים

עולי הגרדום

רחוב עולי הגרדום ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' איינשטיין וסופו ברח' עין-גדי.

עולי הגרדום, ע"ש 12 יהודים, גבורי אצ"ל ולח"י שהועלו לגרדום ע"י הבריטים בעוון פעילות מחתרתית.
נמצא בשכונת קריית מטלון