שכונות, רחובות ואתרים

הרה"ג "הדאיה עובדיה"

רחוב הרה"ג "הדאיה עובדיה" ממוקם בשכונת שעריה. תחילתו ברח' יהודה הנשיא וסופו ברחוב ללא מוצא.

הרחוב ע"ש הרב עובדה יקרא "הדאייה עובדיה" על עיקרי פועלו.
נמצא בשכונת עמישב