שכונות, רחובות ואתרים

עד"ש שפיק

רחוב עדש שפיק ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' עזרא ונחמיה וסופו ברח' שלום צלח.

הרחוב נקרא ע"ש עדש שפיק הועלה לגרדום בעירק בשנת 1948.
נמצא בשכונת עמישב