שכונות, רחובות ואתרים

ספקטור (שד')

רחוב ספקטור ממוקם בשכונת עין גנים.

תחילתו ברח' עין גנים וסופו ברח' רחל המשוררת.

רחוב ספקטור ע"ש פנחס ספקטור, שעלה ארצה בשנת 1907 והתיישב בפתח-תקוה. ספקטור היה מראשוני עין-גנים וממייסדיה. שימש כמוכתר המושב בשנים 1918-1919. ספקטור היה ממייסדי אירגון השוטרים היהודים במשטרת המנדט. היה נוטר רשמי בתחנת עין-גנים. ייצג את פרדסני עין-גנים בחברת "פרדס".
נמצא בשכונת עין-גנים

מידע נוסף