שכונות, רחובות ואתרים

אורבך מאיר, הרב

רחוב אורבך ממוקם בשכונת כפר-אברהם.

תחילתו ברחוב הרצוג וסופו ברחוב חנקין.

הרחוב ע"ש מאיר אורבך, רב ומורה הוראה.
נמצא בשכונת כפר-אברהם