שכונות, רחובות ואתרים

ספיר, דרך

רחוב דרך ספיר מתחיל ברח' הירקונים ומסתיים ברח' המכבים.

ע"ש יוסף ספיר, ראש העירייה השני בשנים 1950-1940, שר בממשלת ישראל.
נמצא בשכונת

מידע נוסף