שכונות, רחובות ואתרים

סנדרוב

רחוב סנדרוב ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' ליסין וסופו ברח' היבנר.

הרחוב מנציח את יחיאל משה סנדרוב ז"ל, שהיה השוחט הראשון של פתח-תקוה ואיש ציבור. ואת אלי סנדרוב שהיה השוחט השני של פתח-תקוה ואיש ציבור.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף