שכונות, רחובות ואתרים

קהילת פראג

רחוב קהילת פראג ממוקם בשכונת יוספטל.

תחילתו ברח' מסריק וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב נקרא על-שם קהילת פראג בצ'כסלובקיה, אשר הושמדה בשואה.
נמצא בשכונת יוספטל