שכונות, רחובות ואתרים

קהילת פינסק

רחוב קהילת פינסק ממוקם בשכונת אחדות.

תחילתו ברח' הנביאים וסופו ברח' ללא מוצא.

ע"ש קהילת פינסק בפולניה, אשר הושמדה בשואה.
נמצא בשכונת אחדות