שכונות, רחובות ואתרים

קהילת יעקב

רחוב קהילת יעקב ממוקמת בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' אריה בן אליעזר וסופו ב-858.

הרחוב נקרא ע"ש הרב יעקב ישראל קניבסקי (הסטיפלר). נולד בשנת תרנ"ט ברוסיה. כבר מנערותו נודע בשקידתו העצמוה. היה ישן בבית הכנסת על ספסל עץ, ולפנות בוקר היה משכים ללמוד פרקי מחזור. ה"חזון איש" אשר עמד על גדולתו לקחו לחן לאחותו.

בשנת תרצ"ב הוציא לאור את ספרו הראשון "קהלות יעקב" ומני אז לא פסק מלהוציא לאור עוד ועוד חלקים לספרו זה, על כל מסכתות הש"ס. על שם ספרו הוא נקרא. ספר זה הפך ברבות הימם לנכס צאן ברזל לכל חובב תורה ולספרם הקלאסי של בני ישיבות בכל אתר ואתר.

בדור האחרון נתקבל בעל ה"קהלות יעקב" כגדול הדור, רבים שחרו לפתחו, מי לעצה ומי לברכה.

רבה הראשי של פתח-תקוה ובני הישיבות בפתח-תקוה בקרו לעתים קרובות כדי להוועץ עמו.

נפטר בשנת תשמ"ו.

נמצא בשכונת עמישב