שכונות, רחובות ואתרים

קהילת יוסטון

רחוב קהילת יוסטון ממוקם בשכונת יוספטל.

תחילתו ברח' השומר.

הרחוב נקרא ע"ש קהילת יוסטון, ארה"ב.

אנשי הקהילה תרמו במסגרת המגבית היהודית למען מפעל שיקום שכונות יוספטל ודדו (מתנ"ס יוספטל ושלוחה בדדו).
נמצא בשכונת יוספטל