שכונות, רחובות ואתרים

סלבנדי

הרחוב ממוקם בשכונת כפר אברהם.

רחוב הרב ריינס וסופו ברח' לנדוי.

הרחוב נקרא ע"ש אדולף סלבנדי, רב ומטיף לעדת ישראל בבאווריה. נולד בשנת 1817. היה עסקן ציבורי גדול. קיבץ כספים בשביל יהודי א"י. משראה שהכסף יורד לטמיון בין בעלי החלוקה שינה טעמו ותבע מהתורמים והנדבנים לתמוך בכל יכלתם באיכרים עובדי אדמה בא"י. קבע בית קופה לטובת בניין א"י. הפיץ בכתב ידיעות על א"י בין יהודי גרמניה, סלל את הדרך לחובבי-ציון בגרמניה. 800 דונם רכש בפ"ת והעבירם על שם הקרן הקיימת לטובת מפעלי הפועל המזרחי. רודגס וכפר אברהם נבנו על אדמה זו.
נמצא בשכונת כפר-אברהם