שכונות, רחובות ואתרים

קדושי קהיר

תחילתו וסופו של רחוב קדושי קהיר ברח' מרחבי.

הרחוב נקרא ע"ש משה מרזיק ושמואל עזאר, נידונו למוות בתליה באשמת ריגול לטובת ישראל והוצאו להורג ביום 31 בינואר 1955.

משה מרזוק, רופא בן משפחה קראית.

שמואל עזאר, מהנדס ומורה.

השניים גוייסו ע"י אנשי המודיעין ועברו קורס מודיעין.הופעלו בפעולות ריגול וחבלה. נתפסו לאחר שנכשל נסיון להטמין פצצות תבערה בפעולת "עסק הביש".
נמצא בשכונת מחנה-יהודה