שכונות, רחובות ואתרים

סיגליות

רחוב סיגליות ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברח' מינץ וסופו ברח' ללא מוצא.

סגליות, פרחים.
נמצא בשכונת מפ"ם