שכונות, רחובות ואתרים

סטרכילביץ' צבי

הרחוב ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברחוב בן-צבי-רחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש צבי סטרכיליביץ. נולד בשנת 1880. היה חבר בועד המושבה.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף