שכונות, רחובות ואתרים

סורוקה

רחוב סורוקה ממוקם בשכונת נוה-גנים. תחילתו של רחוב סורוקה ברח' ז'בוטינסקי וסופו ברח' אנסקי.

ע"ש משה סורוקה, המנהל הארצי של קופ"ח.
נמצא בשכונת נוה-גנים