שכונות, רחובות ואתרים

סוקולוב

תחילתו של רחוב סוקולוב ברח' רמב"ם וסופו ברח' אברבנאל.

הרחוב נקרא ע"ש נחום סוקולוב, סופר ומנהיג ציוני, ראש וראשון לעיתונאים היהודיים (1859-1936).

ברחוב ממוקם בית הכנסת בית ישראל לבני העדה הספרדית.
נמצא בשכונת

מידע נוסף