שכונות, רחובות ואתרים

רצון מנחם

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב מחנה יהודה וסופו ברחוב נחמן מברסלב.

הרחוב נקרא ע"ש מנחם רצון.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה

מידע נוסף

אישים